Książka "Factfulness"

Obecnie, dostęp do wiedzy📚 opartej na faktach nie stanowi żadnego problemu. Mimo to, na każdym niemal kroku ulegamy stereotypom i utartym schematom, zamiast zweryfikować dane📊. Dotyczy to również specjalistów w swoich dziedzinach, których odpowiedzi na zadane pytania bywają mniej celne🎯 od ślepego strzału🙈, jak dowodzi autor książki „Factfulness”, Hans Rosling. Chcesz się sprawdzić? Śmiało:
 
1️⃣ Gdzie mieszka większość ludzi na świecie?
A) w krajach o niskich dochodach
B) w krajach o średnich dochodach
C) w krajach o wysokich dochodach
 
2️⃣ W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie:
A) uległa niemal podwojeniu
B) pozostała na tym samym poziomie
C) zmniejszyła się prawie o połowę
 
3️⃣ Jak zmieniła się liczba zgonów spowodowanych klęskami żywiołowymi?
A) zwiększyła się ponad dwukrotnie
B) pozostała bez zmian
C) zmniejszyła się o ponad połowę
 
4️⃣ Jaki procent rocznych dzieci na świecie poddano szczepieniom?
A) 20%
B) 50%
C) 80%
 
5️⃣ W roku 1996 tygrysy, pandy wielkie oraz czarne nosorożce znajdowały się na liście zwierząt zagrożonych. Które spośród tych gatunków obecnie sklasyfikowano jako bardziej zagrożone wyginięciem?
A) wszystkie trzy
B) jeden
C) żaden
 
6️⃣ Jaki procent ludzi na świecie ma w jakimś stopniu dostęp do elektryczności?
A) 20%
B) 50%
C) 80%
 
 
✅ Poprawne odpowiedzi:
1b, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c
 
Jak mogłeś/aś zauważyć, właściwe odpowiedzi, to te najbardziej optymistyczne. To kolejne nasze przekonanie – pesymistyczny obraz świata. To nie tak, że jest dobrze i lepiej być nie może, jednak: „pamiętaj, że sytuacja może być jednocześnie zła, ale ulegająca poprawie.” (Pisałem to przed całą sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19).

„Dostęp do danych nie przekłada się na wiedzę”

IMG_1692

Skontaktuj się ze mną

Mail: pmaleck@poczta.onet.pl

Telefon: 663910551